วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ละหมาด

          จากอบูกอตาดะฮ์ บินริบอี (รอฎิยัลลอฮุอัลฮู) เล่าว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์ (ซ.ล)
 กล่าวว่า อัลลอฮุตะอาลาดำรัสว่า : ข้าได้กำหนดเป็นข้อบังคับแก่ประชากร (อุมมะฮ์)
 ของเจ้าให้ละหมาดห้าเวลาและเขาจะได้สัญณาว่าบุคคลใดมาหาข้าในสภาพที่เขาระวัง
รักษาละหมาดเหล่านี้ในเวลาของมันข้าจะให้เขาได้เข้าสวรรค์และผู้ใดไม่ระวังรักษาละหมาด
เหล่านี้ก็ไม่มีสัญญารับรองใดๆสำหรับข้า (เขาอาจจะได้รับการอภัโทษหรือถูกลงโทษก็ได้)
                                                                                                                
                                                                                                                                         (อบูดาวุด)

แนะนำตัว

ชื่อ วากีอ๊ะ บิลลี่หมิด
ที่อยู่ 98 หมู่ 5 ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา