วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา

        จากท่านอบู มัสอูด นั่นคืออุกบะฮ. อิบนุ อัมร์ อัล-อันศอรีย์ อัล-บัดรีย์ เราะฎิยันลอฮุอันฮุ
 
 เล่าว่า :  " ท่านเราะสูลุลลอฮ์ (ซ.ล)  กล่าวว่า :  "แท้จริง ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่มนุษย์ได้รับรู้จาก

คำพูดของบรรดาศาสนฑูตก่อนๆ คือ คติที่ว่า หากท่านไม่มีความละอายแล้ว ก็จงทำตามสิ่งที่

 ประสงค์เถิด "

                                   บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น