วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ส่วนหนึ่งจากความสมบูรณ์ของการศรัทธา

ความว่า: จากท่านอบู หัมซะฮ์  นั่นคือ ท่านอานัสอิบนุ มาลิก เราะฎิยันลอฮ์อันฮุ ผู้รับใช้ของท่าน

รอซูลุลลอฮ์ ( ซ.ล ) จากท่านนบี (ซ.ล) ท่านกล่าวว่า : " ผู้ใดผู้หนึ่งในหมู่พวกท่าน จะยังไม่ศรัทธา

 ( โดยสมบูรณ์ )  จนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเอง "      หะดีษบันทึกโดย  ( อัลบุคคอรี )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น