วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

เส้นทางสู่สวรรค์

ความว่า : จากอบู  อับดิลลาฮ์ นั่นคือ  ญาบิร อิบนุ อับดุลลอฮ์ อัลอ-อันศอรีย์ เราะดิยัลลอฮ์อันฮุ

เล่าว่า : มีชายคนหนึ่งได้ถามท่านเราะสูลุลลอ ( ซ.ล )  ว่า " ท่านมีความเห็นอย่างไรเมื่อฉันได้ละหมาด

ฟัรฎู  ฉันได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน ฉันอนุมัติสิ่งที่อนุมัติ ฉันห้ามสิ่งที่ต้องห้าม  และฉันไม่ได้

ปฏิบัติเพิ่มใดๆ จากสิ่งเหล่านั้น ฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหม? "  ท่านนบีตอบว่า " ใช้ "

         หะดีษบันทึกโดย มุสลิม  ความหมายของประโยค " ฉันห้ามในสิ่งที่ต้องห้าม " คือฉันหางไกล

จากสิ่งที่ต้องห้าม และความหมายของประโยค " ฉันอนุมัติสิ่งที่อนุมัติ "  คือฉันกระทำสิ่งที่อนุมัติ

โดยมีความเชื่อย่างแน่วแน่ถึงการอนุมัติของมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น