วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

เมื่อไรอนุญาติให้หลั่งเลือดมุสลิมได้

ความว่า : จากอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮ์อันฮุเล่าว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ( ซ.ล ) กล่าวว่า : 

" เลือดเนื้อของมุสลิมคนหนึ่งไม่เป็นที่อนุมัติ ( คือห้ามมิให้ละเมิด ) นอกจากหนึ่งในสาเหตุ

สามประการคือ : ผู้แต่งงานที่ผิดประเวณี  และชีวิตชดเชยด้วยชีวิต ( คือห้ามประหารฆาตกร

ตามเหยื่อที่ถูกฆ่า ) และผู้ที่ละทิ้งศาสนา ( อิสลาม ) ของเขา  แตกกแยกออกจากยามาอะฮ์

( ประชาคมมุสลิม ) "                                         บันทึกโดย  อัลบุคคอรี  เเละมุสลิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น